top of page
YDNP ELE 20190608 Y'Khun 65.jpg

Human-Elephant Conflict 
reporting page

Xung đột giữa người và voi (Human-Elephant Conflict)

Các vụ xung đột voi người bao gồm cả việc voi di chuyển mà đội phản ứng nhanh hoặc bà con hoặc anh em kiểm lâm quan sát được,... (HEC incidents include elephant encounters, contact or others.)

Vui lòng chọn lựa điều bạn muốn làm (Please select what you wish to do):

Mẫu biểu ghi chép các vụ xung đột voi người
(HEC reporting form)

report form

Phòng trưng bày voi hoang dã (Identification help)

ID HELP

Xác định tuổi theo kích cỡ (Age)

Voi bé dưới 1 tuổi (Calf <1 year)

Voi non từ 1-5 tuổi

(Juvenile 1-5 years old)

AGE 1 identification picture.jpeg

Voi gần trưởng thành

(Sub-adult 5-15 years old)

Voi trưởng thành
(Adult >15 years old)

AGE 1 identification picture.jpeg

Thể trạng (Body Condition)

BODY CONDITION 9 identification picture.jpeg
BODY CONDITION 9 identification picture.jpeg

Tai Voi (Ears)

EARS identification picture.png

Chiều dài tai - Dài (Ear length - long)
Chiều dài tai - Ngắn (Ear length - short)
Chiều dài tai - Trung bình (Ear length - medium)
Các góc tai Góc cách xa đầu nếu góc này lớn hơn hoặc bằng khoảng 25 độ (Angled away from the head if the angle was 25° or more)
Hình dạng tại - Tam giác (Ear lobe shape - triangle)
Hình dạng tai - Tròn (Ear lobe shape - round)
Không có sự mất sắc tố ở tai (No ear depigmentation)
Không góc cạnh nếu góc này nhỏ hơn 25 độ (Not angled away if the angle was less than 25°)
Nếp gấp bên cạnh - Gấp sau (The side fold - folded backward)
Nếp gấp bên cạnh - Gấp trước (The side fold - folded forward)
Nếp gấp ở đỉnh - Gấp thẳng đứng nhẹ (The top fold - folded forward slightly)
Nếp gấp ở đỉnh - Gấp về phía sau cuộn nhẹ (The top fold - folded backward and rolling slightly)
Nếp gấp ở đỉnh - Gấp về phía trước cuộn thành nếp gấp phẳng (The top fold - folded foreward into a flat fold)
Nếp gấp ở đỉnh - Gấp về phía trước cuộn tròn (The top fold - folded forward into a rolling fold)
Nếp gấp ở đỉnh - Hướng thẳng mặt (The top fold - facing forward)
Nếp gấp ở đỉnh - Không gấp (The top fold - not folded)
Sự mất sắc tố ở tai - Có sự mất sắc tố nếu có thấy 1/8 đến 1/4 của tai có sự mất sắc tố (Ear depigmentation - Present)
Sự mất sắc tố ở tai - nhẹ nếu trên tai có những dải nhỏ chiếm ít hơn 1/8 tai (Ear depigmentation - Slight)
Sự mất sắc tố ở tai - Nổi bật nếu hơn 1/4 diện tích của tai bị mất sắc tố (Ear depigmentation - Prominent)

Phòng trưng bày voi hoang dã (Wild Elephant gallery)

Please use this map or the table below to explore the ethical elephant models across Asia.

Sử dụng những bộ lọc này để giúp bạn tìm thông tin mà bạn đang tìm kiếm...
(Use these filters to help you find what you

are looking for...)

Hoặc chức năng tìm kiếm hữu ích này
(or this helpful search function!)

gallery

Bàn (thông tin) về voi rừng (Wild Elephant table)

table
bottom of page